SANGUNDERVISNING


Nanna-Kristin Arder
Kleivvn. 27 B
N-1356 Bekkestua, Norge
Tlf. (+47) 91789508
E-post:

Sist oppdatert: 20.03.2013
HOVEDSIDE OM TRAUMA RELEASING EXERCISES OM MEDITASJON OM SANGUNDERVISNING MIN BAKGRUNN LINKER
Til deg som ønsker å lære å synge

Kanskje er du av dem som i mange år har ønsket å lære å synge, men som samtidig har tvilt på om du har talent nok? Selv om vi har forskjellige forutsetninger og kun noen blir store sangere, har de aller fleste mennesker muligheten til å utvikle en god sangteknikk, slik at de kan glede både seg selv og andre med stemmen sin.

Det første du bør gjøre hvis du ønsker å utvikle sangstemmen din, er å sørge for at du aksepterer det utgangspunktet du har! Hvis du fordømmer det du hører og setter en masse negative merkelapper på det du presterer, oppnår du kun å skape stadig flere spenninger og hindringer for deg selv.

Tenk på stemmen din som et lite barn. For at barnet skal kunne utvikle seg optimalt, trenger det å bli møtt, bekreftet og trodd på. Barnet må dessuten få leke og prøve ut ting på egen hånd. Det samme gjelder stemmen din! Hvis du ønsker å utvikle sangtalentet ditt, må du først og fremst sørge for at du blir kjent med din egen stemme. Prøv den ut og lek med den – uten at du krever av deg selv at det skal klinge så og så vakkert. Forsøk å finne en uanstrengt måte å synge på, og pass på at du aldri tvinger stemmen din til noe som kjennes ubehagelig ved for eksempel å synge for sterkt, eller ved å presse deg til å synge for høye toner. Da vil nemlig stemmemusklene fort kunne bli stramme og stive. Prøv alltid å være avslappet og åpen når du synger, og la tonene få strømme så fritt som mulig. Da vil du på en naturlig måte begynne å trene opp fleksibilitet i de musklene som aktiveres når vi synger.

Hvis du gir stemmen din frihet til å prøve og feile uten å tvinge den inn i noe som kjennes unaturlig eller ubehagelig, vil du sannsynligvis oppleve at den etter hvert blir mer medgjørlig. Dersom du ønsker å arbeide mer målrettet og systematisk med stemmen din, bør du også finne deg en sangpedagog som kan hjelpe deg med å utvikle en god sangteknikk. Fordi stemmeinstrumentet er en del av deg selv, er det dessuten vanskelig selv å vite helt hvordan det klinger. En sanglærer som kan høre og se deg utenfra, vil kunne lytte mer objektivt og ut fra dette veilede og hjelpe deg til å øve riktig.

Til begynnelsen


Stemmeinstrumentets tre hoveddeler

Når vi synger er det vår egen kropp som er instrumentet. Dette instrumentet kan vi dele inn i tre hoveddeler: aktivatoren, vibratoren og resonatoren.

Med aktivatoren mener vi åndedrettet når det brukes som energikilde for å produsere lyd eller toner. Luftstrømmen aktiverer da stemmeleppene, slik at de begynner å vibrere. Vibratoren er betegnelsen på stemmeleppene, når de settes i svingninger av aktivatoren. Da vibrerer de med forskjellige svingningsantall, slik at det oppstår ulike tonehøyder. Den tonen som oppstår i vibratoren, kaller vi primærtonen.

Resonatoren er resonansrommene (hulrommene) i svelg, munnhule og nese/bihuler. I disse hulrommene blir lyden forsterket. Resonansrommenes form og størrelse er også av stor betydning for det vi kaller klangfarge (”timbre”).

Også primærtonens kvalitet betyr mye for det klanglige resultatet. Med primærtone mener vi lyden fra stemmeleppene før den blir videreutviklet i resonansrommene. For at primærtonen skal bli god, må balansen mellom inn- og utpustmusklene fungere optimalt.

Av dette ser vi at det er viktig at samarbeidet mellom stemmeinstrumentets alle tre hoveddeler etter hvert foregår så optimalt som mulig. Hvis du ønsker å bli god til å synge, anbefaler jeg deg derfor på det varmeste å arbeide mye med både avspenning, holdning og pust.

Til begynnelsen


Undervisningsheftet Oppvarming og øving er ment som en håndsrekning til deg som ønsker en kort innføring i grunnleggende sangteknikk. Hvis du allerede tar timer hos en sangpedagog, kan du eventuelt bruke det som et supplement til den undervisningen du får. I heftet vil du finne en rekke forskjellige øvelser, som bl.a. omfatter avspenning og yogaøvelser for sangere, holdning, pust og støtte. Du vil også få innføring i en rekke sangtekniske øvelser. Dersom du ønsker en mer utfyllende informasjon om de enkelte sangfunksjonene, kan du lese om dette i boken Sangeleven i fokus


HOVEDSIDE OM TRAUMA RELEASING EXERCISES OM MEDITASJON OM SANGUNDERVISNING MIN BAKGRUNN LINKER