SANGELEVEN I FOKUS


Nanna-Kristin Arder
Kleivvn. 27 B
N-1356 Bekkestua, Norge
Tlf. (+47) 91789508
E-post:

Sist oppdatert: 03.11.2012
HOVEDSIDE OM TRAUMA RELEASING EXERCISES OM MEDITASJON OM SANGUNDERVISNING MIN BAKGRUNN LINKEROmtaler

Musikk-Husets Forlag

Nanna-Kristin Arder
Sangeleven i fokus

Sangeleven i fokus henvender seg til alle som er interessert i å lære mer om sin egen stemme eller som underviser andre i sang eller stemmebruk. Boken er skrevet som lærebok i fagdidaktikk for vokalundervisning innenfor høyere musikkutdanning.

De første delene av boken behandler didaktiske innfallsvinkler i forbindelse med sangundervisning. I tillegg beskrives stemmens grunnleggende funksjoner med metodiske tilnærmingsmåter, samt stemmelidelser.

Siste del av boken handler om stemmetrening. Denne delen vil særlig være nyttig for sanglærere og instruktører som trenger ideer i forbindelse med gruppe-undevisning eller individuell undervisning.

I tillegg til sangtekniske øvelser er det lagt vekt på emner som avspenning og oppvarming, og det finnes også et avsnitt med egnede yogaøvelser for sangere.

Boken er rikt illustrert.

ISBN 978-82-91379-02-9
254 sider


KLIPP FRA FAGPRESSEN:


”(…)Boken burde være i alle sangpedagogers interesse, uansett erfaring og kunnskap, idet den kan være en innfallsport til refleksjon og systematisering av egen undervisningspraksis. Kanskje kan den være med på å gi nye ideer både til utøvende og pedagogisk virksomhet. (…) Nanna-Kristin Arder fortjener en stor takk for et imponerende stykke arbeid, men også for verdifull og nyttig tilvekst av litteratur innen fagområdet. Etter min mening er dette noe av det beste vi har på markedet i dag!!!”

Kari Olene Oma Rønnes. Musikk Fokus 8/9-96


”Denne boka (…) er en nyvinning som fagbok. Den kan leses av alle som har med sang og syngende å gjøre. Det er vel knapt gitt ut litteratur på norsk som er såpass grundig, strukturert og oversiktlig som dette verket. Det finnes bøker om ulike emner, delemner, slik som forfatteren beskriver det, og som hun henviser til, men en alt-i-ett bok har nok mange savnet.”

Sissel Høyem Aune. Musikk og skole 7-96
Nanna-Kristin Arder
Sangeleven i fokus
Oppvarming og øving


Heftet Oppvarming og øving er ment som en håndsrekning til deg som ønsker en kort innføring i grunnleggende sangteknikk og idéer til øvelser for sangere. Boken kan både benyttes i sangundervisning og av korsangere og kordirigenter. Øvelsene vil dessuten med fordel kunne brukes av profesjonelle sangere og sangpedagoger ved egen oppvarming og øving.

I heftet finnes en rekke forskjellige øvelser, som bl.a. omfatter avspenning og yogaøvelser for sangere, kroppsholdning, pust og støtte. Du vil også få innføring i en rekke sangtekniske delfunksjoner, og tips til hvordan disse kan trenes opp. For dem som ønsker mer uttfyllende informasjon om de enkelte sangfunksjonene, vises det til boken Sangeleven i fokus.

Boken er rikt illustrert.

ISBN 978-82-91379-08-1
45 sider

HOVEDSIDE OM TRAUMA RELEASING EXERCISES OM MEDITASJON OM SANGUNDERVISNING MIN BAKGRUNN LINKER