MIN BAKGRUNN


Nanna-Kristin Arder
Kleivvn. 27 B
N-1356 Bekkestua, Norge
Tlf. (+47) 91789508
E-post:

Sist oppdatert: 03.11.2012
HOVEDSIDE OM TRAUMA RELEASING EXERCISES OM MEDITASJON OM SANGUNDERVISNING MIN BAKGRUNN LINKERUtdanning

* Sangpedagogisk eksamen fra Oslo
* 4 års videreutdanning ved Hochschule für Musik und darstellende Kunst, Wien
* Massasje-terapeut-utdanning fra NordlysCentret i Danmark
* Reikimester-utdannelse
* Sertifisert instruktør i TRE, Trauma Releasing Exercises, level II

Tidligere og nåværende praksis

* Lektor i sang på musikk/dans/drama-linjen ved Rud v.g. skole i Bærum
* Høyskolelektor i vokaldidaktikk ved Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo
* Praksislærer ved Norges musikkhøgskole
* Terapeut og supervisor i systemet Nordlys Terapi og Massasje
* Undervisning i Trauma Realising Exercises

Annen virksomhet

* Debutkonsert som sanger i Oslo i 1978
* Turnévirksomhet, bl.a. med Rikskonsertene
* Korinstruktør
* Forfatter av boken Sangeleven i fokus (Musikk-Husets Forlag og omtaler)

Om meg selv

Min virksomhet baserer seg på mange års interesse for personlig og spirituell utvikling. Jeg har fordypet meg i forskjellige meditasjonssystemer og fått mulighet til å hente lærdom og inspirasjon fra en rekke åndelige lærere og veiledere.

Inspirasjon har jeg også hentet fra kristne mystikere som Thomas á Kempis og Mester Eckhart og fra filosofer og lærere som Haich, Dürckheim, Krisnamurti, Gurdjieff, Ouspensky, Nicoll og Almaas.

For å bli et helt og integrert menneske, tror jeg det er nødvendig å arbeide både med kropp og psyke.

De siste årene har jeg vært tilknyttet The Diamond Approach, som er en forholdsvis ny spirituell retning utviklet av Hameed Ali, som skriver bøker under navnet A.H. Almaas. Læren vokste frem gjennom hans erfaringer og selvutforsking. Retningen integrerer vestlig psykologi for å hjelpe med barrierer som spirituelt praktiserende gjennom alle tider har møtt. Det som tiltrekker meg ved denne tradisjonen, er dens vektlegging av selvrefleksjon. I stedet for å forsøke å overvinne personligheten og ego-strukturen, arbeider vi oss gjennom den. For nærmere opplysninger, se Ridhwan school.


HOVEDSIDE OM TRAUMA RELEASING EXERCISES OM MEDITASJON OM SANGUNDERVISNING MIN BAKGRUNN LINKER